D G - T E K N O L O J İ

Yükleniyor

Veri Merkezi ( Data center ) çözümlerini ( Sunucu Barındırma , Sunucu Kiralama, Sunucu Yedekleme , Güvenlik Çözümleri , Lisans Kiralama , Felaket Kurtarma Çözümü , Cloud Sunucu ) tercih eden kurumlar için, en önem verdikleri konular sistemleri ve verilerinin güvenliği ve işlerinin sürekliliği. Bu da iyi bir Veri Merkezinin ileri teknoloji ve güvenli donanım altyapısı ve kesintisiz internet erişim altyapısına sahip olmasını gerektiriyor.

 

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmiş, acil durum eylem planı hazırlayarak olası veri kaybını en aza indirmeye ve en kısa sürede FKM’nin devreye alınmasını sağlamak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

FKM Çözümlerimiz:

Data Center